Tag: Linux

  • 40 poleceń terminala LINUX (21 Mar 2023)
    Zestaw 40 komend (poleceń), przydatncyh podczas pracy z systemem operacyjnym Linux.
  • Jak uruchomić .AppImage w systemie Linux (02 Feb 2023)
    AppImage to uniwersalny format pakietu oprogramowania, który można uruchomić w systemie Linux bez przechodzenia przez tradycyjny sposób instalacji.
  • PDF do JPEG (27 Dec 2022)
    Konwertowanie plików pdf na obrazy przy pomocy wiersza poleceń w systemie Linux, Windows oraz aplikacji Poppler.