Tag: blue_screen

  • Błędy STOP: Blue Screen (część-1) (15 Feb 2014)
    Blue Screen of Death (BSoD, ang. Niebieski ekran śmierci) to objaw poważnego błędu systemu operacyjnego Microsoft Windows lub uruchomionej w nim aplikacji