Tag: root

  • [root] Samsung Trend Plus GT-S7580 (27 Dec 2017)
    Samsung Trend Plus GT-S7580 - jak zainstalować Clockworkmod Recovery oraz jak zrootować urządzenie Samsung Trend Plus GT-S7580