Tag: naprawa_systemu_Windows

  • DISM Online Cleanup Image (30 Nov 2019)
    DISM narzędzie systemu Windows, służące m.in. do sprawdzania integralności plików systemu operacyjnego oraz naprawy tych plików, które są uszkodzone.