Tag: macierz

  • Dodawanie, mnożenie macierzy w C# (15 Feb 2014)
    Przykład programu realizującego dodawanie oraz mnożenie macierzy. Użytkownik za pomocą konsoli wprowadza dane określające macierze.