Tag: instalacja_Windows_8

  • [Windows 8] Instalacja Windows 8 (24 Mar 2014)
    Szczegółowy opis przeprowadzenia czystej instalacji Systemu Windows 8 za pomocą nośnika DVD lub pamięci przenośnej.