Tag: sfc

  • DISM Online Cleanup Image (30 Nov 2019)
    DISM narzędzie systemu Windows, służące m.in. do sprawdzania integralności plików systemu operacyjnego oraz naprawy tych plików, które są uszkodzone.
  • Jak użyć SFC.exe (System File Checker) (01 Mar 2017)
    Narzędzie sfc.exe jest pomocne w przypadku gdy komputer ma problemy podczas uruchamiania lub występują jakieś problemy z systemem. Możliwe wtedy że pliki...