Jak konwertować pliki PDF na obrazy przy pomocy niewielkiego zestawu narzędzi o nazwie poppler-utils.

Linux

Instalacja aplikacji poppler-utils

Aby zainstalować poppler-utils w dystrybucji Linuksa opartej na Debianie/Apt (takiej jak Ubuntu i Mint), wykonaj:

sudo apt install poppler-utils

Aby zainstalować poppler-utils w dystrybucji Linuksa opartej na RedHat/Yum (takiej jak RedHat i Fedora), wykonaj:

sudo yum install poppler-utils

Konwersja plików PDF na obrazy

pdftocairo -jpeg /home/ghost/PDF-file.pdf

Powyższe polecenie konwertuje plik PDF do JPEG. Używając -jpeg określamy, że chcemy plik JPEG dla formatu wyjściowego, natomiast plikiem wejściowym jest PDF-file.pdf wraz z podaną lokalizacją.

Plik wyjsciowy przejmuje nazwę od nazwy pliku wejsciowego (w tym przypadku: PDF-file), natomiast w przypadku wiekszej ilości stron pdftocairo automatycznie doda sufiks numeru strony (-1) oraz rozszerzenie (na podstawie wcześniej przekazanej opcji -jpeg).

Aby zobaczyć pełną listę opcji użyj:

pdftocairo --help

Windows

Instalacja aplikacji poppler-utils

W przypadku systemów Windows możemy pobrać aplikacje ze strony https://blog.alivate.com.au/poppler-windows/

Konwersja plików PDF na obrazy

pdf to jpeg pdftocairo

Rozpakowujemy pobrany zip, w wierszu polecen systemu Windows przchodzumy do miejsca aplikacji poppler

C:\Users\r-win10\Downloads\poppler-0.67.0\bin

a następnie wywołujemy komende podobnie jak w systemie linux

pdftocaito -jpeg C:\PDF-file.pdf

określamy plik wyjsciowy (-jpeg) oraz wskazujemy lokalizację pliku pdf (C:\PDF-file.pdf)

pdf to jpeg pdftocairo files