AppImage to uniwersalny format pakietu oprogramowania, który można uruchomić w systemie Linux bez przechodzenia przez tradycyjny sposób instalacji.

Oprogramowanie w formacie AppImage jest skompresowanym obrazem wraz z wszystkimi bibliotekami potrzebnymi do uruchomienia aplikacji. Nie jest wymagana instalacja oraz można go odinstalować po prostu usuwając plik.

Umożliwia instalację aplikacji z poziomu konta zwykłego użytkownika bez konieczności posiadania uprawnień administratora.

Aby możliwe było korzystanie z AppImage, należy nadać dla danego pliku (aplikacji) uprawnienia do wykonywania.

Jak uruchomić pliki AppImage?

Właściwości

Prawym przyciskiem myszy plik AppImage, wybierz Właściwości, następnie zakładkę Uprawnienia. Zaznacz pole „Zezwalaj na wykonywanie pliku jako programu”.

Terminal

Otwieramy Terminal i wykonujemy następujące polecenie, aby nadać aplikacji uprawnienia do wykonywania:

chmod u+x <AppImage File>

gdzie:

x: nadaje uprawnienia do wykonywania; jeśli plik jest skryptem lub programem, można go uruchomić (wykonać)

u: użytkownik, czyli właściciel pliku

-- w tym przypadku znajdujemy się w katalogu zawierającym plik AppImage.