Punkt przywracania pozwala przywrócić stan komputera zapisany w określonym punkcie w przeszłości.

Aby utworzyć punkt przywracania systemu Windows w systemie Windows wykonaj następujące instrukcje:


Windows 10, Windows 7 + Windows Vista

Kliknij START | wpisz utwórz | wybierz „Utwórz punkt przywracania” w górnej części menu

Windows 8.1 + Windows 8

Przejdź do pola wyszukiwania i wpisz w nie utwórz, a następnie wybierz „Utwórz punkt przywracania”

Wyszukaj - utwórz punkt przywracania

Kliknij Utwórz na następnym ekranie (Właściwości systemu – Ochrona systemu), który się pojawi. W przypadku kiedy Ochrona jest wyłączona, należy ją włączyć, klikając na Konfiguruj.

Właściwości systemu

Wprowadź opis punktu przywracania, a następnie kliknij Utwórz

Utwórz punkt przywracania

Pojawi się ekran stanu przywracania systemu Windows (może to potrwać kilka minut)

Trwa tworzenie punktu przywracania

Po zakończeniu powinieneś zobaczyć ten komunikat

Punkt przywracania został utworzony pomyślnie

Zobacz również Przywracanie systemu Windows 10, 8.1, 8, 7 i Vista.