Aby przywrócić system Windows do stanu poprzedzającego wybrane zdarzenie, wykonaj następujące instrukcje:

– Windows 10, Windows 7 + Windows Vista –

Kliknij START wpisz rstrui lub przywracanie wybierz rstrui.exe lub Przywracanie systemu w górnej części menu.

Wyszukaj - rstrui

– Windows 8.1 + Windows 8 –

W polu wyszukiwania wpisz rstrui lub przywracanie, a następnie wybierz rstrui.exe lub Przywracanie systemu.

Po uruchomieniu kreatora przywracania systemu w pierwszym okienku kliknij Dalej.

Przywracanie plików i ustawień systemowych

W następnej kolejności wybierz wybrany punkt przywracania spośród listy dostępnych punktów przywracania.

Lista dostępnych punktów przywracania

Na koniec zweryfikuj wybrane dane i kliknij Zakończ w celu potwierdzenia i uruchomienia funkcji przywracania systemu.

Potwierdzenie punktu przywracania

Zobacz również Tworzenie punktu przywracania systemu Windows 10, 8.1, 8, 7 i Vista.