SFC - System File Checker (Kontroler plików systemowych) to narzędzie w systemie Microsoft Windows, które umożliwia użytkownikom skanowanie i przywrócenie zepsutych plików systemowych. Narzędzie dostępne jest w systemie poczynając od Windows 98 do wszystkich kolejnych wersji systemu Windows NT.

Narzędzie jest pomocne w przypadku gdy komputer ma problemy podczas uruchamiania lub występują jakieś problemy z systemem. Możliwe wtedy że pliki systemowe Windows zostały uszkodzone, zagubione lub zostały zamienione przez instalacje innego oprogramowania.

Jak uruchomić narzędzie System File Checker?

Aby uruchomić sfc.exe w systemie Windows, należy otworzyć wiersz polecenia w trybie administratora. W tym celu kliknij na menu Start – Wszystkie programy – Akcesoria i wybierz Uruchom jako administrator, klikając prawym przyciskiem myszy na Wiersz polecenia.

Narzędzie można uruchomić używając następującej składni:

SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<file>] [/VERIFYFILE=<file>]<br> [/OFFWINDIR=<offline windows directory> /OFFBOOTDIR=<offline boot directory>]

scannow / verifyonly

Najbardziej użyteczną opcją jest przeskanować cały system, która skanuje i próbuje naprawić wszystkie pliki, które zostały zmienione lub uszkodzone. Można to zrobić za pomocą tego polecenia:

sfc / scannow

sfc / scannow

Można też użyć polecenia

sfc / verifyonly

które tylko skanuje system w poszukiwaniu problemów, ale nie wykonuje żadnych napraw.

scanfile

Inną możliwością jest zeskanować lub sprawdzić konkretny plik używając polecenia

scanfile = <plik> lub verifyfile = <plik>

gdzie w __ należy podać pełną ścieżką dostępu do pliku docelowego, na przykład:

sfc /scanfile=c:\windows\system32\kernel32.dll

sfc /scanfile=c:\windows\system32\kernel32.dll

Aby uzyskać wszystkie możliwe opcje do użycia można użyć polecenia sfc /?.