Przykład programu realizującego dodawanie oraz mnożenie macierzy. Użytkownik za pomocą konsoli wprowadza dane określające macierze: w pierwszej kolejności rozmiar, a następnie wartości liczbowe z których dana macierz ma się składać.

Aplikacja wykonuje działania dodawania oraz mnożenia macierzy, a następnie zapisuje wyniki do pliku *.txt.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
 
namespace cw._6_macierze
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 0,
        b = 0,
        c = 0,
        d = 0;
 
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
      //Console.WriteLine("Buffor: {0}", Console.BufferHeight);
 
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar pierwszej macierzy (zatwierdzajac klawiszem ENTER): ");
      a = int.Parse(Console.ReadLine());
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
 
      Console.WriteLine("Podaj rozmiar drugiej macierzy (zatwierdzajac klawiszem ENTER): ");
      c = int.Parse(Console.ReadLine());
      d = int.Parse(Console.ReadLine());
 
      Console.WriteLine("M1[{0}][{1}], M2[{2}][{3}]", a, b, c, d);
 
      int[,] m1 = new int[a, b];
      int[,] m2 = new int[c, d];
      int[,] m1m2 = new int[a, b];
 
      Console.WriteLine("Macierz M1 sklada sie z: {0} liczb, podaj je (zatwierdzajac klawiszem ENTER):", a * b);
      for (int i = 0; i < a; i++)
        for (int j = 0; j < b; j++)
        {
          m1[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
 
      Console.WriteLine("Macierz M2 sklada sie z: {0} liczb, podaj je (zatwierdzajac klawiszem ENTER):", c * d);
      for (int i = 0; i < c; i++)
        for (int j = 0; j < d; j++)
        {
          m2[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
 
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("M1: ");
      for (int i = 0; i < a; i++)
      {
        for (int j = 0; j < b; j++)
        {
          Console.Write("{0} ", m1[i, j]);
        }
        Console.WriteLine("");
      }
 
      Console.WriteLine("\nM2: ");
      for (int i = 0; i < c; i++)
      {
        for (int j = 0; j < d; j++)
        {
          Console.Write("{0} ", m2[i, j]);
        }
        Console.WriteLine("");
      }
 
      #region Dodawanie macierzy
      Console.WriteLine("\nDodanie macierzy: ");
      for (int i = 0; i < a; i++)
        for (int j = 0; j < b; j++)
        {
          m1m2[i, j] = m1[i, j] + m2[i, j];
        }
 
      Console.WriteLine("\nM1 + M2:");
      for (int i = 0; i < a; i++)
      {
        for (int j = 0; j < b; j++)
        {
          Console.Write("{0} ", m1m2[i, j]);
        }
        Console.WriteLine("");
      }
      #endregion
 
      #region Mnożenie macierzy
      Console.WriteLine("\nMnozenie macierzy:");
      for (int i = 0; i < a; i++)
      {
        for (int k = 0; k < d; k++)
        {
          for (int j = 0; j < b; j++)
          {
            m1m2[i, k] += m1[i, j] * m2[j, k];
          }
        }
      }
 
      Console.WriteLine("\nM1 x M2: ");
      for (int i = 0; i < a; i++)
      {
        for (int k = 0; k < d; k++)
        {
          Console.Write("{0} ", m1m2[i, k]);
        }
        Console.WriteLine("");
      }
      #endregion
 
      #region Zapis do pliku
      FileStream fs = new FileStream("plik.txt", FileMode.Create);
      //FileStream fs = new FileStream("plik.txt", FileMode.Append);
      using (StreamWriter zapisz_out = new StreamWriter(fs)) 
        //using() - odzyszczanie, zapisz_out.Close = zapisz_out.Dispose()
      {
        for (int i = 0; i < a; i++)
        {
          for (int k = 0; k < d; k++)
          {
            zapisz_out.Write("{0} ", m1m2[i, k]);
          }
          zapisz_out.WriteLine("");
        }
      }
      fs.Close();
      #endregion
      Console.ReadKey();
    }
  }
}