Lista błędów „Blue Screen”:

0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Jądro Windows XP Professional wykryło nieprawidłową lub nieznaną instrukcję procesora. Winę ponosi źle napisane oprogramowanie, system Windows przechwytuje jego błędy.

0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Jądro systemu bądź jakiś sterownik próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci, do którego nie miał pozwolenia. Błąd często powodowany przez uszkodzony lub nieprawidłowo  zainstalowany sprzęt.

0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM

Problemy ze sterownikami ntfs.sys uniemożliwiające dostęp do partycji z systemem plików NTFS. Podobny błąd 0x24 dotyczy systemów plików FAT16 i FAT32.

0x0000002E DATA_BUS_ERROR

Błąd parzystości pamięci, może dotyczyć pamięci RAM, cache L2, pamięci graficznej lub też błędów na dysku. Ma również miejsce gdy sterownik jakiegoś urządzenia próbuje uzyskać dostęp do nieistniejącego adresu pamięci.

0x0000003F NO_MORE_SYSTEM_PTES

Nie poprawne zarządzanie obszarem pamięci przez system (duża liczba wykonywanych operacji wejścia/wyjścia, uszkodzony sterownik urządzenia niepoprawnie zarządza pamięcią, próba alokacji zbyt dużego, ciągłego obszaru pamięci).

0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

Oprogramowanie zażądało dostępu do danych, którego nie ma w pamięci lub podano nieprawidłowy adres pamięci. Przyczyną może być awaria pamięci lub błędne oprogramowanie.

0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR

Żądany blok danych nie może być znaleziony w pliku wymiany i wczytany do pamięci. Błąd może spowodowany fizycznym uszkodzeniem dysku lub uszkodzeniem struktury danych w tym również infekcji wirusa.

0x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

Błąd danych w pliku wymiany, spowodowany problemem z dyskiem lub kontrolerem.

0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Podczas uruchomienia system Windows stracił dostęp do partycji systemowej. Najczęściej spowodowane niepoprawną instalacją sterowników lub zarażenie komputera złośliwym oprogramowaniem.

0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

Ogólne błędy sprzętowe oraz programowe powstające na poziomie jądra systemu.

0x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Nieprawidłowy stan zasilania urządzenia.

0x000000C2 BAD_POOL_CALLER

Niewłaściwie zbudowany program próbował uzyskać dostęp do pamięci w niedozwolony sposób (np. alokując zerowy obszar czy też zwalniając obszar pamięci, który już został zwolniony).