Uruchamiamy Edytor rejestru za pomocą polecenia regedit w oknie Uruchom… (klawisz Windows + R). W oknie Edytora rejestru przejdź do klucza: _HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList_.

Następnie tworzymy nowy klucz klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Nowy -> Wartość DWORD (32-bitowa), jednocześnie zmieniając nazwę na taką jak nazwa konta, które chcemy ukryć w oknie logowania. Klikamy prawym przyciskiem myszy na wartość i wybieramy Modyfikuj… W polu Dane wartości wpisujemy 0 i zatwierdzamy OK. Po uruchomieniu ponownie komputera konto będzie niewidoczne na ekranie logowania.

EdytorRejestru_UserList

W przypadku cofnięcia wprowadzonych zmian należy ponownie przywołać Edytor rejestru i przejść do klucza _HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList_. Następnie dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wartość z nazwą ukrytego konta i przypisać mu wartość 1 w polu Dane wartości. Od tego momentu konto będzie ponownie widoczne na ekranie logowania.