Nieznane urządzenia pojawiają się w Menedżerze urządzeń systemu Windows, gdy system Windows nie może zidentyfikować sprzętu i odnaleźć odpowiedniego sterownika do niego. Takie urządzenie nie będzie działało do momentu zainstalowania odpowiedniego sterownika.

Informacje o nieznanych urządzeniach możesz podejrzeć w Menedżerze urządzeń. Są one oznaczone żółtym trójkątem ostrzegawczym. Aby otworzyć menedżer urządzeń w systemie Windows 10, 8,1 lub 8, kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz Windows + X i wybierz polecenie Menedżer urządzeń. W Windows 7, naciśnij klawisz Windows + R aby uruchomić okno Uruchamianie, wpisz devmgmt.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter. Menedżer urządzeń jest również dostępny z panelu sterowania lub za pomocą wyszukiwania z menu Start lub ekranu startowego.

Znajdź identyfikatory sprzętowe

Gdy już widzimy nieznane urządzenie w Menadżerze urządzeń do którego chcemy zainstalować sterowniki należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy i wybrać Właściwości, aby wyświetlić więcej informacji.

W oknie Stan urządzenia w pierwszej zakładce (Ogólne) znajduje się informacja, że sterowniki urządzenia nie są zainstalowane (Kod 28).

sterowniki nieznanych urządzeń

Kliknij kartę Szczegóły, a następnie w polu Właściwość, na liście wybierz Identyfikatory sprzętu, które będą pomocne przy identyfikacji urządzenia. W polu Wartość zostaną wyświetlone unikalne identyfikatory sprzętowe, które odpowiadają danemu urządzeniu.

menadżer urządzeń - szczegóły

Teraz wykorzystując wyszukiwarkę internetową trzeba skopiować i wkleić wartość identyfikatora sprzętu co pozwoli na uzyskanie informacji potrzebnych do jego zidentyfikowania.

Instalacja sterownika

Gdy już wiemy jakie z jakim urządzeniem mamy do czynienia można bez problemu znaleźć i zainstalować do niego sterowniki przy użyciu standardowego instalatora lub też skorzystać  z przycisku Aktualizuj sterownik w oknie Właściwości urządzenia. Jeśli mamy sterownik na komputerze, kliknij „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, wskaż ścieżkę do niego i wybierz odpowiedni sterownik.