Korzystając z wiersza polecenia, można łatwo sprawdzić różne statystyki dotyczące płyty głównej oraz sprzętu przy pomocy z poręcznej linii poleceń Windows Management Instrumentation (WMIC), który jest interfejsem wiersza polecenia dla narzędzia WMI firmy Microsoft.

Dzięki WMIC możemy wprowadzić bazę zapytanie do sprawdzania statystyk płyty głównej oraz takich informacji jak producent, model, nazwa, numer części czy numer seryjny.

Jak sprawdzić producenta, numer seryjny i numer modelu płyty głównej przy użyciu WMIC.

Otwórz wiersz polecenia w systemie Windows za pomocą okna dialogowego Uruchamianie… (WIN + R) lub poprzez wyszukiwanie w menu startowym. Wpisz cmd.exe, aby otworzyć wiersz poleceń. W wierszu polecenia wprowadź następujący tekst:

wmic baseboard get product,Manufacturer,version,serialnumber

Jak sprawdzić numer modelu płyty głównej

Powyższa komenda zwraca informacje o producencie płyty głównej (Dell Inc.), modelu (0PU052) oraz podaje jej numer seryjny.