Jak zaplanować wyłączenie komputera o ustalonym czasie bez użycia dodatkowego oprogramowania?

W systemie Microsoft Windows jest na to prosty sposób i nie trzeba używać do tego dodatkowych programów. Z poleceniem shutdown możemy ustalić dowolny moment wyłączenie komputera.

W tym celu należy otworzyć wiersz poleceń i wpisać polecenie shutdown /s /t 60,

gdzie:

s – oznacza wyłączenie komputera

t – ustala limit czasu zamknięcia systemu w tym przypadku na 60 sekund

Jeśli będziemy chcieli anulować wcześniej zlecone polecenie należy użyć opcji /a.

Utworzenie skrótu shutdown

Dla wygody można utworzyć taki wyłącznik czasowy za pomocą skrótu, który zawsze będzie pod ręką bez otwierania wiersza poleceń i wpisywania komend. Aby to zrobić wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, przesuń wskaźnik myszy na Nowy, a następnie wybierz klikając lewym przyciskiem myszy na Skrót
  • W polu „Wpisz lokalizację elementu” wpisujemy shutdown /s /t 3600,
  • Klikamy Dalej i wpisujemy nazwę dla danego skrótu Wyłącz po 1h

Teraz gdy za każdym razem klikniesz dwukrotnie skrót polecenie wyłączenia komputera zostanie uruchomione.

Jeśli chcielibyśmy zmienić godzinę wyłączenia, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu, wybrać polecenie Właściwości i zmień wartość sekundy w polu Element docelowy znajdujący się w zakładce Skrót.

Dla lepszego wyglądu skrótu można przypisać inny obraz jako ikonę korzystając z pola Zmień ikonę… wewnątrz właściwości skrótu.

Na koniec …

Aby anulować programator, można utworzyć drugi skrót przy użyciu wyłączenia -a lub wpisać polecenie shutdown /a w wierszu poleceń.