W przypadku próby zainstalowania systemu Windows z dysku USB, dysku zewnętrznego itp. może pojawić się następujący błąd:  Instalator nie mógł utworzyć nowej partycji systemowej ani zlokalizować istniejącej partycji systemowej.

1. Przyczyny tego błędu
2. Rozwiązanie
  2.1 Wysuń i ponownie włóż USB
  2.2 Jak ręcznie utworzyć partycje rozruchową

Przyczyny tego błędu

Podczas instalacji system Windows musi określić, który dysk jest głównym dyskiem rozruchowym, aby poprawnie skonfigurować główny rekord rozruchowy i program rozruchowy.

Instalator nie mógł utworzyć nowej partycji systemowej

W zależności od konfiguracji komputera i używanego sprzętu konfiguracja systemu Windows może nie być w stanie określić, który dysk jest napędem zewnętrznym USB, a który to dysk lokalny, do którego powinien być zainstalowany system Windows. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku używania większych dysków USB do zainstalowania systemu Windows lub jeśli system BIOS został skonfigurowany tak, aby zawsze uruchamiał się z dysku USB. Ponadto niektóre pendrive USB pojawiają się w systemie Microsoft Windows jako zwykły dysk, zamiast identyfikować go jako rozruchowy port USB.

[1] Wysuń i ponownie włóż USB

Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest zmuszenie systemu Windows do ponownego uporządkowania kolejności dysków.

 1. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie „Instalator nie może utworzyć nowej partycji systemowej lub zlokalizować istniejącej partycji systemowej”, wyjmij urządzenie USB z komputera. Naciśnij czerwony przycisk „X”, aby wyjść z kreatora instalacji. Naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić opuszczenie kreatora.
 2. Następnie wróć na stronę główną konfiguracji, wybierz „Zainstaluj teraz” bez włożonej pamięci USB.
 3. Pojawi się komunikat o błędzie, że system Windows nie może zlokalizować plików instalacyjnych i prosi o załadowanie sterownika CD/DVD do instalacji systemu Windows.
 4. Kliknij „OK”, a następnie wyjdź z okna konfiguracji, aby powrócić do głównego ekranu konfiguracji.
 5. Włóż pamięć USB, a następnie ponownie wybierz „Zainstaluj teraz”.

Tym razem wszystko powinno przebiegać zgodnie z planem, ponieważ System Windows ponownie wykryje dostępne dyski i właściwie zidentyfikuje napęd rozruchowy, aby zainstalować pliki rozruchowe systemu Windows.

[2] Jak ręcznie utworzyć partycje rozruchową

Aby ręcznie utworzyć partycję rozruchową, należy użyć narzędzia diskpart z wiersza poleceń instalacji systemu Windows, w celu skopiowania plików instalacyjnych z USB na dysk lokalny. Umożliwi to użycie napędu lokalnego do rozruchu i instalacji systemu. W tym celu:

 1. Naciśnij Shift + F10 w oknie dialogowym, w którym pojawi się komunikat o błędzie, aby wyświetlić konsolę wiersza poleceń.
 2. W konsoli wpisz diskpart.exe i naciśnij enter.
 3. Następnie w narzędziu diskpart wpisz:
  1. list disk (w celu uzyskania informacji, na którym dysku chcesz zainstalować system Windows)
  2. select disk 0 (gdzie dysk 0 jest napędem, na którym zostanie zainstalowany system Windows; wszystkie informacje na tym dysku zostaną usunięte)
  3. create partition primary size = 5000 (gdzie 5000 – jest rozmiarem nowej partycji)
  4. select partition 1
  5. active
  6. format fs=ntfs quick
  7. assign
  8. exit
 4. Przejdź do napędu USB, używając polecenia: cd d:
 5. Skopiuj pliki z napędu USB na utworzony dysk C: xcopy d: c: /e /h /k
 6. Utwórz dysk rozruchowy za pomocą następującego polecenia: bootsect /nt60 c: bootsect /nt60 c: /mbr
 7. Wyjmij napęd USB z komputera i uruchom go ponownie
 8. Uruchom system Windows i wybierz „Zainstaluj teraz”