System Windows ustawia automatyczny priorytet dla każdej podłączonej karty sieciowej. Istnieje jednak możliwość ustawienia go według własnych upodobań bez względu na to czy chcemy ustawić wyższy priorytet na Ethernet, gdy podłączone są zarówno WiFi, jak i Ethernet lub też aby WiFi było ustawione wyżej niż Ethernet.

W Centrum sieci i udostępniania możesz ustawić priorytet swoich sieci, wysoko i nisko, zgodnie z własnym wymaganiem i potrzebą. Poniższe wskazówki ułatwią znalezienie tych opcji.

  1. Otwórz Panel sterowania, wybierz Sieć i Internet a następnie Centrum sieci i udostępniania.

  2. Po lewej stronie okna kliknij lewym przyciskiem myszy na Zmień ustawienia karty sieciowej.

  3. Z paska menu kliknij na Zaawansowane i wybierz Ustawienia zaawansowane.

  4. W zakładce Kolejność dostawców strzałkami obok możemy ustalić priorytet poszczególnych adapterów sieciowych odpowiadających połączeniu Ethernet lub WiFi.