Printui.dll to plik wykonywalny, który zawiera funkcje używane w konfiguracji drukarki. Można je wywoływać z poziomu skryptu lub pliku wsadowego uruchamianego z wiersza polecenia, lub można je uruchamiać interaktywnie w wierszu polecenia [1].

Jak znaleźć zainstalowane sterowniki drukarek

 1. Otwórz cmd, korzystając na przykład z okna Uruchom... i wpisując: %windir%\system32\cmd.exe</p>

 2. Następnie w oknie wiersza poleceń wpisz printui /s /t2 gdzie:
  /s – wyświetla właściwości serwera wydruku,
  /t2 – określa stronę indeksu licząc od zera, która bezpośrednio po wywołaniu będzie wyświetlana.

 3. Po naciśnięciu Enter otworzy się nowe okienko o nazwie: Właściwości: Serwer wydruku, w którym wyświetlane są wszystkie zainstalowane sterowniki drukarek.

  PrintUI

 4. Aby uzyskać więcej szczegółów zaznaczamy interesującą nas drukarkę i klikamy na przycisk Właściwości. W okienku Właściwości sterownika wyświetlane są takie informacje jak: nazwa drukarki, którą wybraliśmy, wersję, ścieżkę dostępu do sterownika oraz listę plików składających się na sterownik danej drukarki.

  PrintUI PrintUI

 


Żródła:

[1]. https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/rundll32-printui