Narzędzie Regsvr32 to narzędzie wiersza polecenia, które można używać do rejestrowania i wyrejestrowywania kontrolek OLE (Object Linking and Embedding), takich jak formanty DLL i ActiveX (OCX)w systemie operacyjnym Windows. Jeśli okaże się, że niektóre funkcje systemu Windows 10/8/7 działają niepoprawnie, może być konieczna ponowna rejestracja pliku DLL. W tym samouczku dowiesz się, jak zarejestrować lub wyrejestrować plik DLL za pomocą wbudowanego programu Regsvr.exe.

Rejestracja pliku DLL

Aby zarejestrować plik DLL lub OCX, otwórz wiersz polecenia jako administrator, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:

regsvr32 "path & filename of dll or ocx"

gdzie path oznacza ścieżkę dostępu do pliku, natomiast filename – nazwa pliku DLL lub OCX

rejestracja pliku dll

Ponownie zarejestruj wszystkie pliki dll

Aby zarejestrować wszystkie pliki DLL, otwórz wiersz polecenia jako administrator, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:

for %1 in (*.dll) do regsvr32 /s %1

Wyrejestruj plik DLL

Aby wyrejestrować plik DLL lub OCX, otwórz wiersz polecenia jako administrator, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:

regsvr32 /u "path & filename of dll or ocx"

gdzie path oznacza ścieżkę dostępu do pliku, natomiast filename – nazwa pliku DLL lub OCX.