Używając nośnika usb do instalacji systemu operacyjnego lub też wykonanie identycznej kopi jednego nośnika na drugi poprzez klonowanie może powodować zmianę jego struktury klucza i w konsekwencji nie jest on widziany poprawnie przez system operacyjny co najczęściej skutkuje pomniejszeniem jego wielkości.

W przywróceniu domyślnych właściwości pamięci pendrive pomocne okazuje się narzędzie zawarte w systemie operacyjnym Microsoft Windows o nazwie DiskPart. Jest to interpreter poleceń trybu tekstowego  umożliwiające zarządzanie obiektami (dyskami, partycjami lub woluminami) przy użyciu skryptów lub bezpośredniego wprowadzania komend w wierszu polecenia.

Odzyskanie utraconej pojemności nośnika pamięci flash

W pierwszej kolejności należy przede wszystkim podłączyć pamięć flash USB. Teraz otwórz wiersz polecenia z prawami administracyjnymi. Możesz to zrobić, wyszukując cmd lub wiersz poleceń w menu startowym, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy wybrać polecenie Uruchom jako administrator.

W wierszu polecenia wpisz polecenie diskpart i naciśnij klawisz Enter.

Po chwili oczekiwania będziemy mieli możliwość kontynuowania pracy w narzędziu DiskPart. Aby odzyskać niewidoczną przestrzeń dysku należy wykonać następujące kroki:

  1. W pierwszej kolejności wyświetlamy listę dostępnych dysków wpisując polecenie list disk. diskpart list disk

  2. Teraz wybieramy na którym dysku chcemy przeprowadzić dalsze operacje wybierając go za pomocą polecenia select disk [numer dysku]. Aby poprawnie określić który z dysków jest podłączony jako zewnętrzna pamięć usb możemy go zidentyfikować według jego wielkości. W większości przypadków jest on przypisany jako Dysk 1.
    diskpart select disk 1

  3. Gdy zostanie wybrany dysk, wpisujemy clean, aby usunąć wszystkie partycje z dysku USB.

  4. Teraz wpisz create partition primary aby utworzyć nową partycję na dysku USB.

  5. Na koniec należy sformatować nowo utworzoną partycję. Wybierz partycję, wpisując select partition 1. Po wybraniu partycji wpisz format fs=ntfs aby sformatować dysk USB w formacie NTFS, format fs=fat32 aby go sformatować jako typ FAT32 lub format fs=fat w celu utworzenia systemu plików FAT. Można dodać polecenie quick aby przeprowadzić szybkie formatowanie.
    diskpart

Po wykonaniu poprawnie tych czynności pamięć zewnętrzna usb powinna powrócić do pełnej pojemności.