Kopie zapasową wszystkich zainstalowanych sterowników urządzeń w danej konfiguracji systemu operacyjnego można wykonać bez żadnego dodatkowego oprogramowania, a także odtworzyć je w przypadku sformatowania systemu operacyjnego lub innego powodu ich utraty. System Windows został wyposażony w wbudowane narzędzie wiersza polecenia zwane DISM (Deployment Image Servicing and Management), które umożliwia tworzenie takiej kopii zapasowej.

Należy zaznaczyć iż metoda ta jest skuteczna tylko z zainstalowanymi sterownikami plików INF. Jeśli sterowniki były instalowane z pakietów MSI,  zostaną one pominięte.

Wykonanie kopii zapasowej sterowników
Przywrócenie wszystkich sterowników
Odtwarzanie pojedynczych sterowników

Wykonanie kopii zapasowej sterowników

 1. Uruchom wiersz polecenia systemu Windows z uprawnieniem administratora (klikamy menu Start, w polu wyszukiwania wpisujemy cmd, przyciskamy kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Enter i klikamy Tak w celu wyrażenia zgody na uruchomienie programu).
 2. Następnie utwórz nowy folder, w którym chcesz wykonać kopie zapasową. Należy pamiętać aby w nazwie folderu nie używać żadnych spacji.
 3. W linii komend wpisujemy polecenie (w miejscu na miejsce wykonania kopii podajemy dokładną ścieżkę gdzie wcześniej utworzyliśmy wymagany folder)
  dism /online /export-driver /destination:<span style="color: #800000;">C:\DriverBackup</span> 
  backoup cmd
 4. Po zakończeniu operacji otrzymujemy wykonaną kopie zapasową wszystkich sterowników.

Przywrócenie wszystkich sterowników

 1. W pierwszej kolejności aby przywrócić wszystkie sterowniki uruchamiamy wiersz poleceń tak samo jak wcześniejszym przypadku  z uprawnieniami administratora.
 2. Następnie wykonujemy następujące polecenie
  Dism /online /Add-Driver /Driver:C:\DriverBackup /Recurse
 3. Po pomyślnym wykonaniu polecenia otrzymujemy z powrotem wszystkie sterowniki które zostały wcześniej zapisane.

Odtwarzanie pojedynczych sterowników

W przypadku jeśli chcemy zainstalować tylko kilka sterowników, można je  zainstalować ręcznie tradycyjną metodą. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start  i wybierz Menedżer urządzeń.

menu start

Z listy urządzeń wybieramy te które nas interesuje i klikamy prawym przyciskiem myszy na Aktualizuj oprogramowanie sterownika. By móc ręcznie wskazać miejsce znajdowania się kopii sterowników w nowo otwartym oknie wybieramy Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterownika.

Kreator aktualizacji sterowników

Dalej należy podać lokalizacje, w którym znajduje się wykonana kopia zapasowa i kliknąć Dalej. Kreator aktualizacji sterowników automatycznie wyszuka prawidłowe sterowniki i je zainstaluje. Po poprawnej instalacji wyświetli się okienko z informacją ze System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika.