Menedżer zadań oferuje bardzo prosty sposób na zamykanie poszczególnych procesów, jednak nie daje możliwości zamknięcia kilka procesów na raz. W takim przypadku można skorzystać z wiersza poleceń dzięki któremu możemy m.in innymi wyłączyć wiele procesów jednocześnie.

Wiersz poleceń należny uruchomić jako administrator klikając prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego polecenie Uruchom jako administrator.

Po uruchomieniu narzędzia CMD, wpisz komendę

tasklist

wyświetlą się wszystkie uruchomione obecnie procesy.

Aby zamknąć wybrany proces należy wykonać komendę taskkill. Na przykład, aby zamknąć Notatnik trzeba uruchomić polecenie jako:

taskkill /F /IM notepad.exe

taskill

gdzie:

/F służy do zamknięcia procesu siłą,

/IM do określenia nazwy procesu.

Proces można również zamykać używając jego identyfikatora (kolumna PID). Aby to zrobić trzeba użyć następującego polecenia:

taskkill / PID 364 / F

Teraz, aby wyłączyć wiele procesów jednocześnie, należy uruchomić powyższą komendę z numerem identyfikacyjnym PID wszystkich procesów.

taskkill / PID 266 234 222 / F