Narzędzie msconfig pozwala użytkownikom skonfigurować sposób uruchamiania komputera oraz wybór programów lub usług ładowanych automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Jest szczególnie pomocne w identyfikacji problemów, które mogą mieć wpływ na poprawne uruchamianie systemu Windows. W przypadku chęci odnalezienia programu lub usługi powodującej problem możemy je pojedynczo  wyłączyć i włączyć uruchamiając przy tym ponownie komputer. W przypadku gdy brak problemu z wyłączoną usługą, a z włączoną taki się pojawia przy ponownym uruchomieniu komputera oznacza to że to ona powoduje błąd.

Jak otworzyć msconfig

Narzędzie możemy uruchomić na dwa sposoby:

  1. Poprzez konsole Uruchom…, w tym celu należy kliknąć przycisk Start, a następnie Uruchom…. W nowo otwartym oknie wpisujemy: msconfig i zatwierdzamy klikając OK.

    run-msconfig

  2. Klikając przycisk Start, polecenie Panel sterowania, pozycję System i zabezpieczenia, a następnie pozycję Narzędzia administracyjne. Wybieramy pozycję  Konfiguracja systemu (jeśli Kontrola Konta Użytkownika (UAC) monituje o pozwolenie kliknij przycisk Kontynuuj).

Opis narzędzia msconfig

Ogólne
Rozruch
Usługi
Uruchamianie
Narzędzia

Zakładka Ogólne

Domyślnie otwierana zakładka, która ogólne pokazuje jak zostanie uruchomiony system Windows. Konfiguracja przewiduje trzy tryby uruchamiania:

general-tab

  1. Uruchamianiem normalne.
  2. Diagnostyczne, uruchamianie systemu Windows tylko z podstawowymi sterownikami i usługami
  3. Selektywne podobnie jak w diagnostycznym system uruchamiany z podstawowymi sterownikami oraz dodatkowo z innymi wybranymi usługami i programami.

Zakładka Rozruch

boot-tab

Zakładka Rozruch pozwala na wykonywanie tych samych ustawień, które można dokonać w pliku boot.ini systemu Windows bez konieczności edycji pliku. W opcjach zaawansowanych można ustawić takie parametry jak liczba procesorów używanych podczas startu, maksymalną ilość pamięci i inne opcje diagnostyczne.

Na karcie Rozruch istnieje możliwość wyboru opcji uruchamiania systemu wraz z tworzeniem dziennika rozruchu. Po uruchomieniu systemu ponownie na partycji systemowej domyślnie C:\Windows znajdziemy plik ntbtlog.txt zawierający listę wszystkich załadowanych sterowników. Umożliwia on analizę procesu rozruchu np. w przypadku znalezienia sterownika powodującego błędy.

Zakładka Usługi

services-tab

Karta wyświetla wszystkie usługi, które są uruchamiane przy uruchomieniu komputera wraz z ich bieżącym stanem (Uruchomiono lub Zatrzymano). Karta Usługi pozwala włączyć lub wyłączyć każdą z usług podczas uruchamiania komputera. Zaznaczając pole Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft na dole okna wyświetlone zostaną tylko usługi innych producentów.

Zakładka Uruchamianie

startup-tab

Zakładka Uruchamianie jest jedną z najpopularniejszych konfiguracji msconfig. Znajduje się tu lista programów uruchamianych podczas rozruchu systemu Windows wraz z nazwą wydawcy, ścieżką do pliku wykonywalnego i lokalizacją klucza rejestru. Jeśli któraś z aplikacji powoduje powolny start środowiska Windows, tutaj możemy ją wyłączyć z procesu startowego.

Zakładka Narzędzia

tools-tab

Umożliwia dostęp do licznych programów pomocniczych sytemu takich jak np. Właściwości systemu, , Wiersz poleceń, Edytor rejestru, Przywracanie systemu i wiele innych. W przypadku gdy nie znamy bezpośredniego polecenia wywołania danej usługi, wystarczy w oknie msconfig zaznaczyć wybraną pozycje na liście i kliknąć przycisk Uruchom.