Panel Informacje o systemie zawsze był świetnym sposobem, aby uzyskać więcej informacji na temat zainstalowanego systemu, ale w Windows 8 może sprawić trudności z jego odnalezieniem. Oto kilka sposobów jak to zrobić:

Pierwszy sposób to przywołanie okna Uruchom…, aby się do niego dostać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisk Start i wybrać polecenie Uruchom.

msinfo32 start

Następnie trzeba wpisać następujące w polu Uruchom:

msinfo32

msinfo32 run

Po zatwierdzeniu wciskając OK. lub klawisz Enter, natychmiast otworzy się panel Informacje o systemie.

Można również wpisać msinfo32 do ekranu startowego, aby otworzyć wyszukiwanie, a następnie wybrać odnalezione łącze.Klikając prawym przyciskiem myszy na nim wyświetli się lista wyboru, z której można zdecydować czy chcemy przypiąć go do ekranu Start lub paska zadań.

msinfo32 search

Plik wykonywalny msinfo32 można znaleźć również w katalogu: \Windows\System32.

msinfo32 catalog

informacje o systemie