Po otwarciu programu LibreOffice wyświetlany jest ekran powitalny. Ten ekran nie służy żadnemu celowi, także wyłączenie go nie wpłynie w żaden negatywny sposób na działanie programu, a może przyspieszyć jego uruchamianie.

libreoffice-logo

Jak wyłączyć ekran powitalny LibreOffice w systemie Windows

Wyłączenie ekranu powitalnego musi być wykonane oddzielnie dla każdego programu pakietu LibreOffice (Writer, Calc, Draw, Math itd.) zmieniając ich skróty. Aby zmienić jeden ze skrótów, kliknij prawym przyciskiem myszy na skrót i wybierz Właściwości z menu podręcznego. Skróty do poszczególnych programów znajdziesz w Menu Start > Wszystkie programy > LibreOffice.

libreoffice

Po kliknięciu na Właściwości wyświetlone zostanie okno dialogowe. W polu Element docelowy na karcie Skrót należy dodać spację na końcu bieżącej ścieżki, a następnie –nologo.

"C:\Program Files\LibreOffice 5\program\swriter.exe --nologo"

nologo

Po uzupełnieniu linijki, trzeba nacisnąć OK.

Do zmiany skrótu musisz posiadać uprawnienia administratora. Aby to zrobić, kliknij przycisk Kontynuuj; w oknie dialogowym Odmowa dostępu, które się wyświetla.

nologo-admin

Po wykonaniu tej samej procedury dla wszystkich skrótów będą one uruchamiane nie wyświetlając ekranu powitalnego.