Aby móc właściwie korzystać z płyty utworzonej przy pomocy pliku ISO nie wystarczy skopiować pliku na dysk CD/DVD. W tym celu możemy skorzystać z darmowego programu o nazwie CDBurnerXP. Przy pomocy programu można nagrać obraz ISO na dysk CD lub DVD.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji wybierz Opcje, a następnie wybierz język w polu listy Select your language.

W oknie z wyborem trybu nagrywania wskaż pole Nagraj obraz ISO (Rys. 1).

CDBurnerXP

Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik, którego zawartość chcesz umieścić na pustym krążku (Rys. 2). Dla zwiększenia pewności, że proces nagrywania zostanie zakończony bezbłędnie można zaznacz pole wyboru Weryfikuj dane po nagraniu. Gdy już wszystko jest przygotowane klikamy Nagraj płytę po czym program przystępuje do wypalania płyty.

CDBurnerXP