Zakładki (lub ulubione) są bardzo istotną i przydatną funkcją każdej przeglądarki internetowej. Umożliwiają nam szybki powrót do często odwiedzanych stron internetowych bez potrzeby wpisywania za każdym razem adresu URL (Uniform Resource Locator).

Często dodajemy kilka stron internetowych do zakładek, które ciężko nam zapamiętać dlatego, aby nie utracić zapisanych stron dobrze jest robić co jakiś czas kopię zapasową. Prawie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają użytkownikom na tworzenie kopii zapasowych (eksportowanie) oraz przywracane (importowanie) zakładek w celu przechowywania ich w bezpiecznych miejscach lub używania ich w innych przeglądarkach internetowych. Jednak nie zawsze pamiętamy aby utworzyć taką kopię lub nie robimy tego codziennie. Dlatego w tym samouczku zaprezentuje prosty i łatwy sposób na automatyczne tworzenie kopii zapasowych zakładek w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox przy każdym zamknięciu.

Opisywana metoda dotyczy zapisania kopii zapasowej w pliku HTML o nazwie bookmarks.html w folderze profilowym przeglądarki Firefox.

Jeśli masz problem ze zlokalizowaniem tego folderu możesz skorzystać z poniższego linku, aby dowiedzieć się więcej:

Lokalizacja folderu profilu Firefoksa

Zapis zakładek przy zamykaniu

Oto proste kroki, które włączą funkcję automatycznego tworzenia zakładek:

  1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox, wpisz na pasku adresu polecenie about:config i naciśnij Enter. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie, które należy zaakceptować w celu dalszej pracy.

  2. Wpisz bookmarks w polu Szukaj, aby przefiltrować wyniki zawierające ten wyraz.

  3. Znajdź wyrażenie browser.bookmarks.autoExportHTML

  4. Jeżeli wpis browser.bookmarks.autoExportHTML jest ustawiony na wartość false to kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Przełącz. Klucz zostanie ustawiony na wartość true. zapis zakładek przy zamykaniu

  5. Uruchom ponownie przeglądarkę Firefox, by zatwierdzić zmiany. Teraz gdy otworzysz i zamkniesz przeglądarkę ona automatycznie wyeksportuje twoje zakładki do pliku HTML o nazwie bookmarks.html w folderze profilowym Firefox.

PS

W folderze profilowym przeglądarki Firefox można również znaleźć domyślnie tworzone kopie zapasowe zakładek. Są one tworzone w pliku places.sqlite przy użyciu formatu JSON. Jest on jednak mało czytelny dla edytorów tekstu oraz przeglądarek internetowych.

W zaawansowanych ustawieniach przeglądarki można zmienić maksymalny limit tworzonych domyślnie kopii zapasowych zakładek (browser.bookmarks.max_backups).