W przypadku, kiedy w wyniku błędu czy innego zdarzenia utraciliśmy otwarte okna/karty, a przeglądarka Firefox po ponownym uruchomieniu nie przywróciła ich automatycznie można je odzyskać jeszcze w inny sposób.

Do tej czynności potrzebny będzie dodatek do Firefox o nazwie Session Manager.

 1. W tym celu instalujemy podany dodatek, uruchamiamy przeglądarkę, a następnie zapisujemy aktualną sesje za pomocą Session Manager-a.

 2. Otwieramy w notatniku plik zapisany za pomocą dodatku Session Menager (domyślnie znajduje się on w: C:\Users\"NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\"...".default\sessions\mozdev.org - sessionmanager_ history-2013-10-08.
  Plik wygląda mniej więcej tak jak poniżej (w miejscu kropek usunąłem większość kodu dla zaoszczędzenia miejsca)
  [SessionManager v2]
  name=mozdev.org - sessionmanager: history-2013-10-08
  timestamp=1381264802230
  autosave=false count=1/5 screensize=1366x768
  {"windows":[{"tabs":[{"entries":[ ................"scratchpads":[]}
 3. Kolejnym krokiem jest odnalezienie pliku sessionstore.js lub sessionstore.bak (dobrze by było upewnić się czy w jednym z tych plików znajdują się adresy stron, które zostały utracone – poprzez otworzenie go w notatniku).

 4. Teraz otwieramy plik sessionstore.js lub sessionstore.bak i kopiujemy całą jego zawartość zaczynającą się od {"windows": (w przypadku systemu Microsoft Windows).

 5. Skopiowany tekst wklejamy do pliku zapisanego z Session Managera (patrz pt. 2) zamieniając ostatnią linijkę: {"windows":.

 6. Możemy już otworzyć przeglądarkę i wczytać za pomocą dodatku Session Manager edytowany plik sesji.

Jeżeli Firefox nie nadpisał jeszcze plików sessionstore powinniśmy uzyskać utracone okna/karty.