Program Microsoft Excel umożliwia wyświetlanie animowanego obrazu GIF znajdującego się na dysku twardym w dowolnym arkuszu programu. Można to zrobić korzystając z włączonego Trybu projektowania oraz kontrolki
Microsoft Web Browser. Niezbędny jest również krótki kod VBA (Visual Basic).

Jak uzyskać animowany obraz GIF w Excel-u:

 1. W aplikacji Microsoft Excel – przejdź do: Deweloper > Formaty
 2. Aktywuj Tryb projektowania
  • (w przypadku braku możliwości aktywowania trybu projektowania – przejdź do punktu nr 3)
 3. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie wybierz z rozwiniętej listy Więcej formatów
 4. Odszukaj i zaznacz Microsoft Web Browser -> Zatwierdź – OK.
 5. Narysuj ramkę dowolnej wielkości dla wybranego obrazu
 6. Wyłącz Tryb projektowania
 7. Przytrzymaj klawisz „Alt” na klawiaturze i naciśnij klawisz „F11”. Spowoduje to otwarcie okna Microsoft Visual Basic w programie Excel.
 8. Kliknij dwukrotnie arkusz roboczy, do którego dodajesz animowany obraz GIF na liście VBAProjekt w lewym górnym rogu okna Microsoft Visual Basic.
 9. Do utworzonego okna Kodu wpisz następujący kod VBA:
  Private Sub Worksheet_Activate()
  WebBrowser1.Navigate "X:\ścieżka_dostępu_do_pliku_GIF"
  End Sub

 10. Kliknij przycisk Run Macro lub klawisz F5
 11. Wróć do Excel, animowany obraz GIF powinien być widoczny w narysowanym polu obiektu Web Browser.

animowany obraz GIF w Excel-u

W celu dodania kolejnego obrazu, postępuj w ten sam sposób za każdym razem, dodając wiersz do powyższego kodu, biorąc pod uwagę przypisany numer kontrolny (WebBrowser1…, WebBrowser2…, WebBrowser3…).

WebBrowser2.Navigate "X:\ścieżka_dostępu_do_pliku_GIF"