Samouczek przedstawiający funkcję, za pomocą której w programie Microsoft Office Excel można utworzyć szybko i w prosty sposób tabliczkę mnożenia.

Krok_1

W pierwszym kroku uruchamiamy program Microsoft Office Excel i wypełniamy następujący sposób: kolumny od B do K oraz wiersze od 2 do 11 liczbami od 1 do 10.

Krok_2

Następnie w komórce B2 wpisujemy formułę, która będzie wykonywać mnożenie dwóch liczb: „=$A2*B$1”. Znak „$” odpowiedzialny jest za blokowanie komórki lub wiersza. Jeśli symbol znajduje się przed numerem kolumny zostanie ona zablokowana co uniemożliwi jej zmianę podczas kopiowania.

excel tabliczka mnożenia

Krok_3

Trzeci krok polega na skopiowaniu komórki B2 na pozostałe wiersze oraz kolumny.

excel tabliczka mnożenia

excel tabliczka mnożenia

W ten sposób otrzymujemy gotową tabliczkę mnożenia z niewielkim nakładem pracy.