Jeśli zamierzamy używać kompilatora C # (csc.exe) w wierszu poleceń (cmd.exe) bez wpisywania pełnej ścieżki do niego musimy dodać miejsce zainstalowania .NET Framework do ścieżki systemowej Windows.

 1. W tym celu otwórz Panel sterowania i wybierz System lub kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Mój komputer i wybierz opcje Właściwości. W rezultacie otworzy się okno zawierające informacje o systemie.

  System

 2. Następnie z listy po lewej stronie wybieramy Zaawansowane ustawienia systemu, pojawi się Okno dialogowe Właściwości Systemu.

  Właściwości systemu

 3. Klikamy przycisk Zmienne środowiskowe w zakładce Zaawansowane.

  Zmienne środowiskowe

 4. Z listy zmiennych systemowych wybierzemy zmienną Path jak pokazano na zdjęciu i naciskamy przycisk Edytuj. Pojawi się małe okno, w którym możemy wprowadzić ścieżkę do katalogu, w którym jest zainstalowany system .NET Framework.

  Edytowanie zmiennej systemowej

Lokalizacja .NET Framework

Domyślnie .NET Framework znajduje się gdzieś wewnątrz katalogu systemu Windows C:\Windows\Microsoft.NET na przykład:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319

Zmienna środowiska jest dodawana przez przyłączenie nazwy ścieżki do już istniejących używając średnika (;) jako odstępu. Musimy być ostrożni, ponieważ jeśli usuniemy którykolwiek z istniejących ścieżek systemowych, niektóre funkcje systemu Windows lub jego zainstalowane oprogramowanie może nie działać poprawnie.