narzędzia zarządzające komputerem

Lista przydatnych poleceń do szybszego i łatwego otwierania niektórych dostępnych narzędzi zarządzających komputerem w systemach z Windows xp/Vista/7/2008.

Czytaj więcej  

Ukrywanie kont użytkownika na ekranie logowania (Windows XP/Vista/7)

Uruchamiamy Edytor rejestru za pomocą polecenia regedit w oknie Uruchom… (klawisz Windows + R). W oknie Edytora rejestru przejdź do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList. Następnie tworzymy nowy klucz klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Nowy|Wartość DWORD (32-bitowa), jednocześnie zmieniając nazwę na taką jak nazwa konta, które chcemy ukryć w oknie logowania. Klikamy prawym przyciskiem myszy […]

Czytaj więcej  

Błędy STOP: Blue Screen (część-1)

Lista błędów „Blue Screen”: 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Jądro Windows XP Professional wykryło nieprawidłową lub nieznaną instrukcję procesora. Winę ponosi źle napisane oprogramowanie, system Windows przechwytuje jego błędy. 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Jądro systemu bądź jakiś sterownik próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci, do którego nie miał pozwolenia. Błąd często powodowany przez uszkodzony lub nieprawidłowo  zainstalowany sprzęt. 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM […]

Czytaj więcej