DISM Online Cleanup Image

DISM (Deployment Image Service and Management Tool) to narzędzie wiersza polecenia dla systemu Windows, służące m.in. do sprawdzania integralności plików systemu operacyjnego oraz naprawy tych plików systemowych, które są uszkodzone. Zasadniczo, gdy komputer ma problemy z wydajnością lub występują nieoczekiwane błędy używa się narzędzia SFC (System File Checker) do wykonania skanowania, wykrycia oraz naprawy uszkodzonych […]

Czytaj więcej  

Jak użyć SFC.exe (System File Checker)

SFC – System File Checker (Kontroler plików systemowych) to narzędzie w systemie Microsoft Windows, które umożliwia użytkownikom skanowanie i przywrócenie zepsutych plików systemowych. Narzędzie dostępne jest w systemie poczynając od Windows 98 do wszystkich kolejnych wersji systemu Windows NT. Narzędzie jest pomocne w przypadku gdy komputer ma problemy podczas uruchamiania lub występują jakieś problemy z […]

Czytaj więcej