Dodawanie, mnożenie macierzy w C#

Przykład programu realizującego dodawanie oraz mnożenie macierzy. Użytkownik za pomocą konsoli wprowadza dane określające macierze: w pierwszej kolejności rozmiar, a następnie wartości liczbowe z których dana macierz ma się składać. Aplikacja wykonuje działania dodawania oraz mnożenia macierzy, a następnie zapisuje wyniki do pliku *.txt.

Czytaj więcej