Ponowna rejestracja pliku DLL lub OCX w systemie Windows 7/8/10

Narzędzie Regsvr32 to narzędzie wiersza polecenia, które można używać do rejestrowania i wyrejestrowywania kontrolek OLE (Object Linking and Embedding), takich jak formanty DLL i ActiveX (OCX) w systemie operacyjnym Windows. Jeśli okaże się, że niektóre funkcje systemu Windows 10/8/7 działają niepoprawnie, może być konieczna ponowna rejestracja pliku DLL. W tym samouczku dowiesz się, jak zarejestrować […]

Czytaj więcej  

DISM Online Cleanup Image

DISM (Deployment Image Service and Management Tool) to narzędzie wiersza polecenia dla systemu Windows, służące m.in. do sprawdzania integralności plików systemu operacyjnego oraz naprawy tych plików systemowych, które są uszkodzone. Zasadniczo, gdy komputer ma problemy z wydajnością lub występują nieoczekiwane błędy używa się narzędzia SFC (System File Checker) do wykonania skanowania, wykrycia oraz naprawy uszkodzonych […]

Czytaj więcej  

Jak usunąć wszystkie pliki sterownika drukarki

Instrukcja jak ręcznie usunąć wszystkie pliki sterownika drukarki znajdujące się na dysku twardym. Zainstalowaną drukarkę możemy usunąć w panelu sterowania w kategorii urządzenia i drukarki lub też w programy i funkcje. Jednak po odinstalowaniu lub usunięciu drukarki w systemie Windows, niektóre pliki sterownika nadal mogą znajdować się na dysku. Krok po kroku jak usunąć wszystkie […]

Czytaj więcej  

PrintUI – Jak znaleźć zainstalowane sterowniki drukarek

PrintUI Printui.dll to plik wykonywalny, który zawiera funkcje używane w konfiguracji drukarki. Można je wywoływać z poziomu skryptu lub pliku wsadowego uruchamianego z wiersza polecenia, lub można je uruchamiać interaktywnie w wierszu polecenia [1]. Jak znaleźć zainstalowane sterowniki drukarek Otwórz cmd, korzystając na przykład z okna Uruchom… i wpisując: %windir%\system32\cmd.exe Następnie w oknie wiersza poleceń […]

Czytaj więcej  

Jak odzyskać utraconą nieprzydzieloną przestrzeń dysku USB

Używając nośnika usb do instalacji systemu operacyjnego lub też wykonanie identycznej kopi jednego nośnika na drugi poprzez klonowanie może powodować zmianę jego struktury klucza i w konsekwencji nie jest on widziany poprawnie przez system operacyjny co najczęściej skutkuje pomniejszeniem jego wielkości. W przywróceniu domyślnych właściwości pamięci pendrive pomocne okazuje się narzędzie zawarte w systemie operacyjnym […]

Czytaj więcej  

Utworzenie wyłącznika czasowego w Windows

Jak zaplanować wyłączenie komputera o ustalonym czasie bez użycia dodatkowego oprogramowania? W systemie Microsoft Windows jest na to prosty sposób i nie trzeba używać do tego dodatkowych programów. Z poleceniem shutdown możemy ustalić dowolny moment wyłączenie komputera. W tym celu należy otworzyć wiersz poleceń i wpisać polecenie shutdown /s /t 60, gdzie: s – oznacza […]

Czytaj więcej  

Jak utworzyć kopię zapasową i przywrócić sterowniki systemu Windows za pomocą wiersza poleceń

Kopie zapasową wszystkich zainstalowanych sterowników urządzeń w danej konfiguracji systemu operacyjnego można wykonać bez żadnego dodatkowego oprogramowania, a także odtworzyć je w przypadku sformatowania systemu operacyjnego lub innego powodu ich utraty. System Windows został wyposażony w wbudowane narzędzie wiersza polecenia zwane DISM (Deployment Image Servicing and Management), które umożliwia tworzenie takiej kopii zapasowej. Należy zaznaczyć […]

Czytaj więcej  

Zmiana ścieżki systemowej w Winows dla kompilatora C#

Jeśli zamierzamy używać kompilatora C # (csc.exe) w wierszu poleceń (cmd.exe) bez wpisywania pełnej ścieżki do niego musimy dodać miejsce zainstalowania .NET Framework do ścieżki systemowej Windows. W tym celu otwórz Panel sterowania i wybierz System lub kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Mój komputer i wybierz opcje Właściwości. W rezultacie otworzy się okno zawierające […]

Czytaj więcej  

narzędzia zarządzające komputerem

Lista przydatnych poleceń do szybszego i łatwego otwierania niektórych dostępnych narzędzi zarządzających komputerem w systemach z Windows xp/Vista/7/2008.

Czytaj więcej  

Jak sprawdzić numer modelu płyty głównej

Korzystając z wiersza polecenia, można łatwo sprawdzić różne statystyki dotyczące płyty głównej oraz sprzętu przy pomocy z poręcznej linii poleceń Windows Management Instrumentation (WMIC), który jest interfejsem wiersza polecenia dla narzędzia WMI firmy Microsoft. Dzięki WMIC możemy wprowadzić bazę zapytanie do sprawdzania statystyk płyty głównej oraz takich informacji jak producent, model, nazwa, numer części czy […]

Czytaj więcej