Klonowanie karty SD

Do przeprowadzenia operacji przydatne jest posiadanie możliwości podłączenia dwóch kart jednocześnie (to bardzo upraszcza sprawę). 1. Pobieramy, a następnie uruchamiamy program HDD Raw Copy Tool. 2. W pierwszym oknie po uruchomieniu aplikacji

Czytaj więcej  

Dodawanie, mnożenie macierzy w C#

Przykład programu realizującego dodawanie oraz mnożenie macierzy. Użytkownik za pomocą konsoli wprowadza dane określające macierze: w pierwszej kolejności rozmiar, a następnie wartości liczbowe z których dana macierz ma się składać. Aplikacja wykonuje działania dodawania oraz mnożenia macierzy, a następnie zapisuje wyniki do pliku *.txt.

Czytaj więcej  

Błędy STOP: Blue Screen (część-1)

Lista błędów „Blue Screen”: 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Jądro Windows XP Professional wykryło nieprawidłową lub nieznaną instrukcję procesora. Winę ponosi źle napisane oprogramowanie, system Windows przechwytuje jego błędy. 0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Jądro systemu bądź jakiś sterownik próbował uzyskać dostęp do obszaru pamięci, do którego nie miał pozwolenia. Błąd często powodowany przez uszkodzony lub nieprawidłowo  zainstalowany sprzęt. 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM […]

Czytaj więcej