Zmiana ścieżki systemowej w Winows dla kompilatora C#

Jeśli zamierzamy używać kompilatora C # (csc.exe) w wierszu poleceń (cmd.exe) bez wpisywania pełnej ścieżki do niego musimy dodać miejsce zainstalowania .NET Framework do ścieżki systemowej Windows. W tym celu otwórz Panel sterowania i wybierz System lub kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Mój komputer i wybierz opcje Właściwości. W rezultacie otworzy się okno zawierające […]

Czytaj więcej  

Dodawanie, mnożenie macierzy w C#

Przykład programu realizującego dodawanie oraz mnożenie macierzy. Użytkownik za pomocą konsoli wprowadza dane określające macierze: w pierwszej kolejności rozmiar, a następnie wartości liczbowe z których dana macierz ma się składać. Aplikacja wykonuje działania dodawania oraz mnożenia macierzy, a następnie zapisuje wyniki do pliku *.txt.

Czytaj więcej