Ponowna rejestracja pliku DLL lub OCX w systemie Windows 7/8/10

Narzędzie Regsvr32 to narzędzie wiersza polecenia, które można używać do rejestrowania i wyrejestrowywania kontrolek OLE (Object Linking and Embedding), takich jak formanty DLL i ActiveX (OCX) w systemie operacyjnym Windows. Jeśli okaże się, że niektóre funkcje systemu Windows 10/8/7 działają niepoprawnie, może być konieczna ponowna rejestracja pliku DLL. W tym samouczku dowiesz się, jak zarejestrować […]

Czytaj więcej