priorytet adapterów sieciowych

System Windows ustawia automatyczny priorytet dla każdej podłączonej karty sieciowej. Istnieje jednak możliwość ustawienia go według własnych upodobań bez względu na to czy chcemy ustawić wyższy priorytet na Ethernet, gdy podłączone są zarówno WiFi, jak i Ethernet lub też aby WiFi było ustawione wyżej niż Ethernet. W Centrum sieci i udostępniania możesz ustawić priorytet swoich […]

Czytaj więcej  

Jak odzyskać utraconą nieprzydzieloną przestrzeń dysku USB

Używając nośnika usb do instalacji systemu operacyjnego lub też wykonanie identycznej kopi jednego nośnika na drugi poprzez klonowanie może powodować zmianę jego struktury klucza i w konsekwencji nie jest on widziany poprawnie przez system operacyjny co najczęściej skutkuje pomniejszeniem jego wielkości. W przywróceniu domyślnych właściwości pamięci pendrive pomocne okazuje się narzędzie zawarte w systemie operacyjnym […]

Czytaj więcej  

Utworzenie wyłącznika czasowego w Windows

Jak zaplanować wyłączenie komputera o ustalonym czasie bez użycia dodatkowego oprogramowania? W systemie Microsoft Windows jest na to prosty sposób i nie trzeba używać do tego dodatkowych programów. Z poleceniem shutdown możemy ustalić dowolny moment wyłączenie komputera. W tym celu należy otworzyć wiersz poleceń i wpisać polecenie shutdown /s /t 60, gdzie: s – oznacza […]

Czytaj więcej