[Windows 8] Instalacja Windows 8

Instalacja Windows 8 Uruchom komputer umieszczając nośnik DVD z systemem Windows 8 w napędzie lub podłącz urządzenie USB. Jeżeli nie nastąpi automatyczny odczyt z zewnętrznego dysku należy zmienić sekwencje rozruchu. W tym celu należy przejść do systemu BIOS (w zależności od komputera mogą to być: F2, F12, Delete lub Esc) i zmienić kolejność rozruchu (Boot […]

Czytaj więcej  

Ukrywanie kont użytkownika na ekranie logowania (Windows XP/Vista/7)

Uruchamiamy Edytor rejestru za pomocą polecenia regedit w oknie Uruchom… (klawisz Windows + R). W oknie Edytora rejestru przejdź do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList. Następnie tworzymy nowy klucz klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie Nowy|Wartość DWORD (32-bitowa), jednocześnie zmieniając nazwę na taką jak nazwa konta, które chcemy ukryć w oknie logowania. Klikamy prawym przyciskiem myszy […]

Czytaj więcej