Aby zablokować wybrane strony internetowe na danym komputerze bądź laptopie działającym w oparciu o system Microsoft Windows wystarczy edytować plik hosts.

W celu edycji pliku należy posiadać uprawnienia administratora.

lokalizacja

Znajduje się on w C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.

edycja – blokowanie strony internetowej

Otwieramy Notatnik z uprawnieniami administratora -> wybieramy Plik -> Otwórz… i przechodzimy do lokalizacji C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.

 Należy zaznaczyć opcje wszystkie pliki (*.*) nie tylko Dokumenty tekstowe (*.txt). 

blokowanie strony internetowej

Po otwarciu pliku hosts, przewiń  do samego dołu i zaczynając od ostatniej linijki wpisz następujące elementy:

0.0.0.0 www.adres_strony_internetowe.pl
gdzie:

jako www.adres_strony_internetowe.pl wpisujemy wybraną stronę, którą chcemy blokować:

przykład:

0.0.0.0 www.facebook.pl

Po dodaniu już adresu strony internetowej plik należy oczywiście zapisać. Dokonane zmiany będą wdrożone natychmiast, bez potrzeby uruchamiania ponownie systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.