Aplikacje Microsoft Office mają wbudowaną funkcję trybu awaryjnego. Może być przydatne, gdy programy pakietu Office uległy awarii lub zawieszają za każdym razem gdy chcemy otworzyć nowy plik.

Co to jest tryb awaryjny pakietu Office?

Po uruchomieniu aplikacji pakietu Office w trybie awaryjnym zostanie ona uruchomiona bez żadnych dodatków ani rozszerzeń, bez dostosowywania pasków narzędzi i paska poleceń. Nie będzie można zapisać preferencji, a autokorekty i inne funkcje nie są obsługiwane. tryb awaryjny pakietu Office

Jak uruchomić tryb awaryjny

Aplikacje pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Visio) można uruchomić w trybie awaryjnym za pomocą opcji /safe przy użyciu wiersza poleceń lub też  w oknie dialogowym Uruchom…

tryb awaryjny pakietu Office

Aby uruchomić aplikację w oknie dialogowym Uruchom;, wybierz z menu start Uruchom… lub  naciśnij Windows + R, aby je otworzyć, a następnie wpisz jedno z następujących poleceń:

Word: winword / safe

Excel: excel / safe

PowerPoint: powerpnt / safe

Outlook: Outlook / bezpieczne

Publisher: mspub / safe

Visio: visio / safe

Naciśnij Enter lub kliknij OK, a aplikacja uruchomi się w trybie awaryjnym.

W przypadku chęci uruchomienia programu za pomocą interpretera poleceń (cmd), należy w pierwszej kolejności przejść do katalogu gdzie został zainstalowany program. Następnie wywołać program z opcją /safe np. excel.exe /safe.

Jeśli chcesz regularnie otwierać aplikację Office w trybie awaryjnym, możesz utworzyć nowy skrót na pulpicie do aplikacji Office i dodać opcje /safe na końcu ścieżki w polu Element docelowy w zakładce Skrót. Po tej zmianie skrót zawsze będzie uruchamiał aplikację w trybie awaryjnym.